मनाला मोहणारा मोहनगड

मोहन गड नाव बऱ्याच लोकांना कदाचित माहीत नसेल, कारण तुम्ही आम्ही सगळेच बऱ्याचदा याचा उच्चार केंजळगड असा करतो. तब्बल सव्वाचार हजार फूट उंचीवर असलेला हा रांगडा किल्ला वाई आणि रायरेश्वर दरम्यानच्या महादेव डोंगर रंगांमध्ये आहे. रोहिड्याची डोंगररांग उतरताना नैऋत्य दिशेला एका भल्या मोठ्या पहाडाच्या डोक्यावर गांधी टोपीच्या आकाराचा केंजळगड अधून मधून दर्शन देतो. यालाच केळंजा […]

मनाला मोहणारा मोहनगड Read More »